-fère


-fère
(съставна част на сложни думи) от латински ferre "нося, съдържам".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.